Đồng chí: Trần Thị Lan- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

Đồng chí: Lê Thị Hương Giang- Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng

Đồng chí: Trần Thị Kiều Anh- Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng

Đồng chí: Đỗ Thị Thu Hương- Chủ tịch Công đoàn, Giáo viên

Đồng chí: Nguyễn Đức Quang- Bí thư Chi đoàn, Nhân viên Y tế

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Thanh- Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Giáo viên

Đồng chí: Tô Thị Thúy Linh- Tổ trưởng tổ Văn phòng, Kế toán

Đồng chí: Lê Thị Thùy Dương- Tổ trưởng Chuyên môn, Giáo viên

Đồng chí: Trần Thị Thái Hà- Tổ phó Chuyên môn, Nhân viên nuôi dưỡng

Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hường- Văn thư, Giáo viên