A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào trường mầm non Quỳnh Lôi năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào trường mầm non Quỳnh Lôi năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện Công văn số 412/SGD&ĐT- QLT ngày 29/01/2019  của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học  2019- 2020; Thực hiện kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của UBND Quận Hai Bà Trưng về kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 quận Hai Bà Trưng năm học 2019- 2020;

Căn cứ Công văn số 77/PGD&ĐT ngày 26/02/2019 của Phòng GD&ĐT về việc chuẩn bị cho công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019- 2020; Thông báo số 109/TB-PGD & ĐT ngày 29/3/2019;

Căn cứ tình hình thực tế của trường mầm non Quỳnh Lôi;

Trường mầm non Quỳnh Lôi xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
  1. Mục đích:

             Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường mầm non, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

             Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở các trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

             Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp.

2. Yêu cầu:

             Nhà trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản

ngoài quy định khi tuyển sinh.

             Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm cuối cùng,

B. NỘI DUNG

1. Điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ:

- Cơ sở vật chất hiện có: Số phòng học hiện có 10 phòng học, đáp ứng được số lượng học sinh tuyển vào năm học 2019- 2020.

- Đội ngũ nhà giáo hiện có: 45 người.

- Trong đó:

+ Ban giám hiệu: 03

       + Giáo viên: 30

       + Nhân viên: 12

       - Giáo viên dạy các lứa tuổi:

       + Khối Nhà trẻ: 3 giáo viên đáp ứng được 33 học sinh.

       + Khối Mẫu giáo bé: 9 giáo viên ứng được 99 học sinh.

       + Khối Mẫu giáo nhỡ: 9 giáo viên ứng được  126 học sinh.

       + Khối Mẫu giáo lớn: 9 giáo viên ứng được 144 học sinh.

2. Phương thức và đối tượng

2.1  Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

- Nếu số trẻ đăng ký xét tuyển đủ chỉ tiêu được giao: Nhận hết.

- Nếu số trẻ đăng ký xét tuyển vượt quá chỉ tiêu:

+ Nhận hết trẻ DT1, sau đó mới xét tiếp DT2 và DT3.

+ Nếu trong cùng diện xét tuyển vượt quá số trẻ cho phép: Xin ý kiến cấp trên.

2.2 Đối tượng: Trẻ trên địa bàn phường Quỳnh Lôi.

*DT1: Học sinh có Hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn phường Quỳnh Lôi.

*DT2: Học sinh có Hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn phường Quỳnh Lôi nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn phường Quỳnh Lôi

*DT3: Học sinh có nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn phường Quỳnh Lôi nhưng hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn phường Quỳnh Lôi.

3. Độ tuổi dự tuyển:

Khối nhà trẻ (Trẻ sinh năm 2017 đủ 2 tuổi): 80 cháu có hộ khẩu tại phường Quỳnh Lôi. (Ưu tiên trẻ thuộc diện ĐT 1)

Khối MG  Lớn (Trẻ sinh năm 2014): 24 cháu có hộ khẩu tại phường Quỳnh Lôi.

  1. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin học (theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường.

5. Thời gian tuyển sinh:

a. Cấp mã số học sinh: Hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 25/5/2019.

b. Thời gian tuyển sinh:

  • Tuyển sinh trực tuyến:

+ Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 04/7/2019 đến hết ngày 06/7/2019;

  • Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.
  • Từ ngày 08/7/2019 đến hết ngày 10/7/2019: Nhfa trường tổng hợp báo cáo số lượng học sinh đã đăng ký trực tuyến.

             * Lưu ý:

  • Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hổ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2019.

6. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

- Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trực tuyến: 18 trẻ= 75% trẻ sinh năm 2014.

- Chỉ tiêu: 

Lớp

Số lớp năm học 2018-2019

Số học sinh năm học 2018-2019

HS đúng tuyến

HS trái tuyến

Số lớp được tuyển mới năm học 2019-2020

Số trẻ được tuyển mới

Số trẻ sau tuyển sinh

Số HS tăng/ giảm so với năm học 2018-2019

Nhà trẻ

1

41

35

6

2

80

80

Tăng 1 lớp và 39 học sinh

Mẫu giáo bé

3

120

93

27

0

0

41

Giảm 2 lớp

Giảm 79 học sinh

Mẫu giáo nhỡ

3

147

121

26

0

0

120

Giảm 27 học sinh

MG lớn

3

141

118

26

1

24

171

Tăng 1 lớp tặng 30 học sinh

Tổng

10

452

367

85

3

104

412

Giảm 40

- Địa bàn tuyển sinh: Giữ nguyên như năm học 2018-2019.

* Sau ngày 18/7/2019, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao nhà trường sẽ báo cáo phòng GDĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, phòng GDĐT cho phép trường đựợc tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

I- PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

  1. Ban Giám hiệu:

           Phối hợp với UBND phường Quỳnh Lôi trong công tác tổ chức tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh của trường, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Báo cáo phòng giáo dục và đào tạo, tham dự đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do các cấp tổ chức, hướng dẫn.

           Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.

           Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể CB-GV-NV và CMHS về tuyển sinh trực tuyến, đảm bảo trẻ 5 tuổi tuyển sinh trực tuyến vào trường đạt trên 75%.

           Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập tổ công tác hỗ trợ triển khai tuyển sinh trực tuyến gồm 4 đồng chí. Phối hợp với Công ty Nhật Cường cập nhật vào hệ thống phần mềm theo qui định.

           Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tuyển sinh, đảm báo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

           Trong quá trình tuyển sinh ban lãnh đạo nhà trường phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn, thắc mắc, tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh và học sinh.

  1. Các bộ phận tham gia công tác tuyển sinh:

           Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt là phải kiểm tra kỹ sự trùng khớp của thông tin về cá nhân học sinh  như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh...trong giấy khai sinh, hộ khẩu, đã kiểm tra xong phải ký và ghi rõ họ tên. Cán bộ tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm về kiểm tra và xác nhận. Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.

           Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và Phòng GD-ĐT.

           *Phân công nhiệm vụ cụ thể:

S

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ trong HĐTS

Nội dung công việc

Ghi chú

1

Bà: Trần Thị Lan

Chủ tịch

Chỉ đạo chung.

Ký hồ sơ.

 

2

Bà: Lê Thị Hương Giang

Phó CT

Báo cáo tuyển sinh lên PGD.

Quản lý hướng dẫn, tiếp đón phụ huynh.

Kiểm tra hồ sơ khối MGL.

 

3

Bà: Trần Thị Kiều Anh

Phó CT

Quản lý cập nhật thông tin tuyển sinh.

Quản lý hướng dẫn, tiếp đón phụ huynh.

Kiểm tra hồ sơ khối NT.

 

4

Bà: Lê Thị Thùy Dương

Thư ký

Tuyển sinh khối MGL.

nhập dữ liệu MGL.

Cập nhật thông tin tuyển sinh trực tuyến.

Hỗ trợ phụ huynh có nhu cầu tuyển sinh trực tuyến khối MG lớn.

 

5

Bà: Tô Thị Thúy  Linh

Ủy viên

Tuyển sinh khối Nhà trẻ, phụ trách cập nhật thông tin tuyển sinh trực tuyến. Hỗ trợ phụ huynh có nhu cầu tuyển sinh trực tuyến. Nhập danh sách học sinh khối NT.

 

6

Bà: Nguyễn T Thanh Hường

Ủy viên

Tuyển sinh khối NT phụ trách cập nhật thông tin tuyển sinh trực tuyến. Hỗ trợ phụ huynh có nhu cầu tuyển sinh trực tuyến. Nhập dữ liệu học sinh khối Nhà trẻ.

 

7

Bà: Đỗ Thị Thu Hương

Ủy viên

Tuyển sinh khối MGL

Kiểm tra hồ sơ khối MGL.

 

8

Bà: Nguyễn T Tuyết Thanh

Ủy viên

Đóng dấu. Hỗ trợ các nhóm.

 

9

Ông: Nguyễn Đức Quang

Ủy viên

Tiếp đón, hướng dẫn phụ huynh.

 

 

II. LỊCH THỰC HIỆN:

Thời gian

Nội dung

Trước

4/4/2019

Hoàn thành dự thảo kế hoạch công tác tuyển sinh và tờ trình, danh sách HĐTS theo hướng dẫn của Phòng GD & ĐT (Báo cáo số 1)

 

Trước 29/4/2019

Nộp Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 cho phòng GD- ĐT

Ngày 15/5/2019

Nộp Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 cho đồng chí chuyên viên PGD phụ trách.

Trước 25/5/2019

Hoàn thành cấp mã số và mật khẩu của học sinh cho cha mẹ học sinh.

Từ 01/6/2019 đến 30/6/2019

Tuyên truyền về kế hoạch tuyển sinh công khai phân tuyến, chỉ tiêu tuyển sinh, các qui định về tuyển sinh đầu cấp.

Từ ngày 15/6/2019 đến 17/6/2019

Thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Từ ngày 04/7/2019 đến hết ngày 06/7/2019

Tuyển sinh trẻ 5 tuổi trực tuyến vào trường mầm non

Từ 10/7/2019 đến 12/7/2019

Tổng hợp số học sinh đăng ký trực tuyến báo cáo phòng giáo dục (Báo cáo nhanh số 02)

Từ 13/7/2019 đến 18/7/2019

Tuyển sinh trực tiếp. Cập nhật học sinh đăng ký trực tiếp lên phần mềm.

Từ 18/7/2019 đến 20/7/2019

Báo cáo nhanh (Báo cáo số 3) về phòng GD trước 15h00’Báo cáo gồm danh sách học sinh đã tuyển, những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị trong công tác tuyển sinh.

Nộp kế hoạch tuyển sinh bổ sung về PGD

Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số học sinh bổ sung ( Nếu có) năm học 2019-2020.

Từ 20/7- 22/7/2019

Tuyển sinh trực tiếp (đợt bổ sung – nếu có)

 Trước 23/7/2019

Nộp báo cáo số 4 về PGD (Gồm toàn bộ danh sách học sinh đã tuyển, những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển sinh)

Trước 25/7/2019

Công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường năm học 2019- 2020.

Trước 25/7/2019

Nộp Phòng GD- ĐT Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh

Từ 01/8/2019 đến 10/8/2019

Xếp lớp cho học sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường mầm non Quỳnh Lôi. Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, các bộ phận tham gia công tác tuyển sinh của nhà trường cần phản ánh kịp thời qua Ban Giám hiệu nhà trường để kịp thời chỉ đạo, giải quyết ./.

                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                  ( Đã ký)

                                                                                                                                                                Trần Thị Lan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 18
Tháng trước : 777