A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề án phát triển giáo dục giai đoan 2018-2020

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH LÔI ĐẾN NĂM 2020

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH LÔI ĐẾN NĂM 2020

 

            Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 17/2/2014 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương (khóa XI); và Kế hoạch số 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Thực hiện công văn số 184/PGD&ĐT của Phòng GD &ĐT quận Hai Bà Trưng, trường Mầm non Quỳnh Lôi xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của trường đến năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

              Xây dựng phát triển hệ thống trường, lớp mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hướng tới đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực, phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, tiền đề hình thành nhân cách, phẩm chất năng lực công dân toàn cầu, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học phổ thông. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, hướng tới đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo vào năm 2025.

2. Mục tiêu đến năm 2020

a) Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tiếp cận giáo dục mầm non các nước trong khu vực và quốc tế.

            - Huy động ít nhất 30% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 70% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học, tiếp tục duy trì chất lượng ph cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

            - 100% trẻ mầm non được học 2 buổi/ ngày và ăn bán trú; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 2%, khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì; ít nhất 95% trẻ đạt chuẩn phát triển; Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dụcmức độ 3.

b) Xây dựng, quy hoạch mạng lưới trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và tiếp cận hội nhập quốc tế.

            - Phấn đấu năm 2019, xây dựng trường có đầy đủ cơ sở vật chất và mọi điều kiện thành trường  mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

            - Đẩy mạnh kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp phấn đấu đến năm 2020 100% các lớp có công trình vệ sinh và nước sạch đạt chuẩn.

            - Phấn đấu 100% trường mầm non có đủ đồ dùng dạy học theo quy định, hướng tới tiên tiến hiện đại, được lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học (trang Web, kết nối mạng Lan, sử dụng phần mềm quản lý, camera nội bộ, tivi, máy tính tại các nhóm, lớp để có thể kết nối với thư viện điện tử toàn ngành).

c) Xây dựng phát triển đội ngũ:

             - 100% cán bộ quản lý  đạt trình độ từ đại học trở lên. Trong đó phấn đấu trên 50% đạt trình độ trên đại học.

             -100% cán bộ quản lý đạt chuẩn về quản lý nhà nước.

               - Phấn đấu 90% giáo viên có trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên. 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất 95% đạt khá trở lên

             - 100% cán bộ quản lý, 50% giáo viên của trường là đảng viên.

             - 100% Đảng viên đảm bảo chuẩn về ANQP.

               - 100% cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng năng lực xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục nhà trường phù hợp yêu cầu mới, tiếp cận với chất lượng giáo dục mầm non quốc tế.

II. ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

2.1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

               - Tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về phát triển giáo dục mầm non của Thành phố, Quận và Trường.

               - Thường xuyên thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại trường. Chú trọng tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu đi đầu trong đổi mới, phát triển giáo dục mầm non.

               - Tạo điều kiện cho 100% cán bộ nguồn tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị trình độ trung cấp, chứng chỉ quản lý nhà nước, quản lý giáo dục.  

               - Phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong các trường mầm non trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và bảo vệ quyền li người lao động.

2.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

              - Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non của trường đủ về số lượng, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi để thực hiện chương trình giáo dục mầm non quốc gia theo xu hướng phát triển, tiếp cận giáo dục mầm non các nước trong khu vực, hội nhập quốc tế.

              - Đảm bảo thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo. Tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên nòng cốt, tiêu biểu tham quan, học tập các điển hình tiên tiến trong quận và thành phố.

           - Tạo điều kiện cho CB-GV-NV đi học nâng cao trình độ từ nguồn kinh phí tự túc có hỗ trợ, động viên của nhà trường.

          - Nhà trường tạo điều kiện cho CB-GV-NV tham gia các lớp tập huấn do Sở, Quận, PGD tổ chức, nhà trường chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn tại chỗ 1-2 lần/ năm mời giảng viên, tự sủ dụng báo cáo viên của trường  5-10 lần/ năm

             - Chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mới ra trường đáp ứng yêu cầu đổi mới.

2.3. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non

              - Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong quản lý, chỉ đạo điều hành ở tại trường theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông, trên cơ sở dữ liệu toàn ngành phục vụ công tác quản lý tại trường. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học.

             - Nhà trường có trách nhiệm xây dựng thương hiệu, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, cam kết chất lượng đầu ra với cha mẹ học sinh.

             - Tham mưu với y tế  tăng cường công tác khám, phát hiện, can thiệp sớm trẻ em có khó khăn về sinh lý, thể chất và tâm lý. Hướng dẫn, tuyên truyền trong cộng đồng, phụ huynh học sinh biết để kịp thời phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ. Thực hiện hiệu quả Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Chính phủ phê duyệt Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em đến năm 2020.

2.4. Xây dựng mô hình trường học hiện đại và đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non theo hướng hội nhập quốc tế

a) Đầu tư thiết bị xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II

         - Trường mầm non thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, các nhóm, lớp kết nối internet, sử dụng thư viện điện tử ngành học.

         - Xây dựng môi trường giáo dục, khung cảnh sư phạm thân thiện, xanh - sạch - đẹp, tận dụng diện tích mặt đất tạo sân vườn sinh thái, quy hoạch cây xanh bóng mát, cây ăn quả, vườn rau đảm bảo 60-70% diện tích sân vườn là sân cỏ. Xây dựng khu vui chơi, khu thể chất cho trẻ em an toàn, phù hợp.

        - Chương trình giáo dục nhà trường đáp ứng mục tiêu kết quả đầu ra, tiếp cận xu hướng phát triển, phương pháp giáo dục mầm non quốc tế. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm, lấy trẻ làm trung tâm. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, phát triển khả năng tự tin, tự lập, khả năng giao tiếp. Trẻ mẫu giáo được làm quen tin học, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa của dân tộc. Chuẩn bị tốt cho trẻ vào học phổ thông.

        - Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học sáng tạo, bài giảng e-Learning, sử dụng thư viện điện tử ngành học. Xin bổ sung, thay thế hệ thống máy tính của trường: 21 chiếc.

        - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp trách nhiệm gia đình - nhà trường - cộng đồng, trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại trường. Khảo sát, đánh giá thực hiện cam kết với cha mẹ trẻ.

b) Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non theo hướng hội nhập quốc tế.

        - Triển khai bộ công cụ đánh giá chất lượng giáo dục trẻ mầm non.

        - Tiếp tục triển khai hoạt động liên kết tiếng Anh.

2.5. Đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa trong giáo dục mầm non và tăng cường hợp tác quốc tế

              - Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói chung và đối với cấp học mầm non nói riêng.

             - Phối hợp với PGD&ĐT đẩy mạnh thanh kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn phường trong việc chấp hành thực hiện chế độ chính sách pháp luật của nhà nước, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo quyn lợi của người lao động.

2.6. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường nguồn lực tài chính đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa

            - Tham mưu với UBND phường  Quỳnh Lôi và Quận Hai Bà Trưng cân đối kinh phí, đẩy mạnh xây dựng trường thành trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đảm bảo sĩ số trẻ/nhóm, lớp theo Điều lệ trường mầm non. Lớp MGL: 16 trẻ/ 1 GV; Lớp MGN: 14 trẻ/ 1 GV; MGB: 11 trẻ/ 1 GV; Nhà trẻ 24-36 tháng: 10 trẻ/ 1 GV;  Duy trì cơ sở vật chất hiện có của trưởng, xin cải tạo công trình vệ sinh đạt chuẩn Mầm non và nước sạch duy trì đạt chuẩn.

             - Điều chỉnh bố trí học sinh học các tầng thấp, tầng cao bố trí khu chức năng, làm việc, nhà bếp; thay thế trang thiết bị và vật liệu xây dựng thông thường bằng chất liệu tiên tiến, hiện đại. Quan tâm đầu tư đạt các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong trường.

           - Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Tham mưu xin đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         -Nhà trường thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra.

         - Tham mưu thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường; thực hiện thu quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

           - Đảm bảo tự chủ đúng quy định Nghị định số 86/2015NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đến năm học 2020-2021 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thành phố.

           -  Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phối hợp giữa gia đình - nhà trường - cộng đồng, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, tiếp cận với giáo dục mầm non trong khu vực và quốc tế. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục mầm non, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non.

           Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các bộ phận, các thành viên trong nhà trường thực hiện Kế hoạch này./


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 22
Tháng trước : 1.120